Patronat Starosty Puławskiego

Z przyjemnością informujemy, że patronat nad kolejną edycją Biegu Szlak Trafi objął Starosta puławski Witold Popiołek.

Starosta Puławski Witold Popiołek od 2002 roku uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu Puławskiego, pełniąc kolejno funkcję członka zarządu, wicestarosty, starosty a obecnie ponownie starosty. Przez cały ten okres zajmował się zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Powiat. Dobra współpraca z gminami zaowocowała wspólnymi inwestycjami, przede wszystkim w zakresie modernizacji dróg powiatowych. W dorobku Starosty znajduje się wiele osiągnięć służących poprawie życia mieszkańców, a także pobudzaniu ich aktywności społecznej (udział w budowie gazociągu, sieci telefonicznej, kolektora sanitarnego i kanalizacji w Gminie Końskowola). W latach 1994-2002 był radnym Rady Gminy Końskowola, a także jej przewodniczącym.

Od wielu lat Starosta angażuje się w pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Starania te przynoszą wymierne efekty w postaci budowy i remontów wielu dróg, mostów, chodników oraz budynków użyteczności publicznej. Witold Popiołek jest samorządowcem powszechnie znanym i szanowanym zarówno przez mieszkańców, jak i pracowników.

Za sumienną pracę, aktywność i zaangażowanie był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi i branżowymi.

Ważne linki:
https://www.pulawy.powiat.pl/